Eddy BAUDRY, Notaris te Brugge - Sint Michiels

 

Eddy BAUDRY

Notaris te Brugge - Sint Michiels

In de context van "verkoopovereenkomst" vindt u op notaris.be nog volgende 40 artikels.

Vorige 1 2 Volgende

26 Verkoopovereenkomst
De onderhandse overeenkomst is een overeenkomst waarbij een onroerend goed wordt verkocht en die het

27 Compromis
Een compromis is een vaak gebruikt begrip voor “onderhandse verkoopovereenkomst”. Vaak w

28 Onderhandse verkoopovereenkomst
Onderhandse overeenkomst (of “compromis”) komt tot stand als partijen beiden een wilsove

29 Vernietiging (van een overeenkomst)
Partijen kunnen de vernietiging vragen van een overeenkomst wanneer niet aan bepaalde vereisten werd

30 Wat betekent de term voor vrij en onbelast?
In een notariële verkoopakte zal je vrijwel steeds de vermelding terugvinden dat het eigendom v

31 Wat is een voorlopige verkoopovereenkomst?
De term 'voorlopige verkoopovereenkomst' is misleidend omdat die de indruk wekt dat zowel koper als

32 Wat is het verschil tussen een onderhandse verkoopovereenkomst en een optie?
Vooreerst enige verduidelijking omtrent het begrip 'voorlopige verkoopovereenkomst' dat vaak gebruik

33 Hoe groot moet het voorschot zijn bij het ondertekenen van een onderhandse verkoopovereenkomst?
Wanneer het gaat om de verkoop van een te bouwen of een in aanbouw zijnde woning, zegt de wet dat he

34 Hoe legt u een aankoop vast?
U doet dit met een verkoopovereenkomst, vaak compromis genoemd. De notaris maakt een verkoopove

35 Eerst kopen en dan lenen?
De vraag van de kip of het ei. Probeer vóór u koopt al een akkoord te krijgen bij een

36 Wat na de ondertekening van de verkoopovereenkomst?
De notaris maakt na een hele reeks opzoekingen een authentieke akte en geeft de verkoop hierdoo

37 Wanneer krijgt u de sleutel?
Die krijgt u na ondertekening van de akte en de betaling van de prijs. Maar u kunt het in de verkoop

38 Ik heb een bod voor een woning aanvaard via een sms. Ben ik nu gebonden?
Bij deze vraag moet je een goed onderscheid maken tussen verschillende zaken: de overeenkomst, het b

39 Er rust een voorkooprecht op het goed dat ik wil kopen, wat betekent dit concreet voor mij?
Een voorkooprecht is eigenlijk een recht om bij voorrang een goed aan te kopen. De houder van een vo

40 Waarom heb je een authentieke akte nodig, als je toch al een verkoopovereenkomst hebt?
Een verkoop komt tot stand wanneer de koper en de verkoper een wilsovereenstemming hebben bereikt ov

Vorige 1 2 Volgende